AspiraAkademiet
Healing og Clairvoyance utdanning

Utdanning som går over 1 1/2 år innen healing og bruk av psykiske evner.
Oppstart 01. september 2018Utdanning vil gå over 12 helger hvorav vi blant annet vil vektlegge følgende temaer:- Hva er healing og intuitive evner, og hvordan bruke disse.
- Ulike healingteknikker.
- Hva vil det si å være sensitiv.
- Aura, energi og bevissthet.
De ulike bevissthetsplan.
- Åpne og lukke teknikker.
- Beskyttelse og rens.
Våre skyggesider og projeksjoner.
Hva er Hierarkiet.
- Hvordan møte klienten.
- Kontakt med den andre siden og hva vil det si å være et medium.
- Energetisk bånd og kutting av disse.
- Skanning av kroppen.
Hjerteåpnende teknikker.
- Teori rundt hjertets utvikling og øvelser knyttet til dette.
- Hva vil det si å samarbeide med lyset, universet, engler, guider, lysvesen
- Grensesetting både i.f.t. klienter og sjeler fra den andre siden.
- Psykologi, ulike utvalgte tema som vi mener er aktuelle i en jobb som healer og clairvoyant.
- Taushetsplikt og journalføring/klientopplysninger.
- Etikk og moral.


Under kurset vil vi benytte oss av en del meditative teknikker samt andre terapeutiske øvelser som vil være til stor nytte for egen selvutvikling
og til deg som ønsker å jobbe med disse teknikker utadrettet.


Det vil bli flere temaer og mange spennende øvelser hvor du vil få utviklet dine evner innen healing og clairvoyante evner. Skolen er også selvutviklende, hvilke betyr at det kan settes i gang noen prosesser i deg.

Vi håper å skape en trygg og fin ramme for gruppen av studenter hvor alle skal føle seg velkomne.

Hele utdanningsforløpet vil gå over 1 1/2 år og i alt 12 helger.

Det kreves ingen forkunnskaper.

Datoer for utdanningen er som følger:

Høsten 2018
01-02 september
13-14 oktober
17-18 november
08-09 desember


Våren 2019
12-13 Januar
23-24 februar
30-31 mars
04-05 mai
15-16 juni

Høsten 2019
24-25 jaugust


Hele utdannelsen koster kr. 27.000,-..

Ved påmelding betales kr 5000,-.


Gjenstående etter påmeldingsgebyret kan deles opp i månedlige rater. Dette utgjør da kr 1250,- pr måned i 18 måneder.

Påmelding er bindende.

Vi håper å se deg! Velkommen skal du være!


Med vennlig hilsen
Siv Nancy Ingvaldsen og Helga Marie Lauve
Hjem
Spirituelle kvelder
Kalender
Healingsmetoder
Gonghealing