Velkommen til Astrologiens verden
Astrologi er læren om energiflyten mellom de ulike himmellegemer og vår planet, mellom ulike nasjoner, menneskeraser, grupper og enkeltindivider. Astrologien er en gammel visdomslære som har eksistert i mange, tusen år. Den har blitt brukt som et verktøy til å forstå menneskets psykologiske utvikling på det personlige plan, det vil si ut i fra spørsmålet om hvorfor vi tenker, føler og handler som vi gjør i vårt daglige liv og virke. Vi kaller dette for klassisk astrologi, hvor horoskopet blir tolket eksoterisk.


Det er imidlertid mange mennesker som ikke føler tilfredshet med svarene den klassiske astrologien gir, og det starter ofte med en følelse av å oppleve det ytre livet som tomt og meningsløst. Dette fører til at det stilles spørsmål om meningen med livet, og i vår leting etter svar starter vår åndelige søken. Vi forstår at livet må bestå av noe mer enn vår tanker, følelser og vår fysiske kropp. Den esoteriske astrologi bringer derfor astrologien et hakk videre, da den tar for seg det sjelelige og det åndelige i sin tolkning.

Hjem
Astrologi og drømmer
Månefaser
Astrologiske prognoser
Kontakt meg