Astrologiske prognoser
Ja så er vi inne i en ny fullmåneperiode, og vi har med en fisk- og jomfrutematikk å gjøre. Høyt på himmelen står solen i fiskenes tegn og belyser det som ligger og dveler i skumringen. Fiskene er forbundet med det spirituelle og det åndelige og jomfruen med materien.

Vi nærmer oss nå slutten av astrologiens kalenderår og vi har kommet dithen hvor vi rydder opp. Alt hva vi har tilegnet oss gjennom året blir nå tatt opp til vurdering, for jomfruens personlige hersker er Merkur, og Merkur er knyttet opp i mot sinnet vårt og våre tanker. Men den har et annet viktig formål også, og det er å forbinde det høyere og det lavere i menneskets natur. Merkur er derfor nært knyttet til vår sjel og vår sjelsbevissthet.

Jomfruen står enn videre for renselse, hvor den har som hensikt å klargjøre kroppen, sjelens tempel, slik at vi kan bli i stand til og mottagende for de nye ideer og impulser som trer frem til oss i værens tegn. Et annet trekk som kjennetegner en typisk jomfru er deres kritiske øye, men det er nettopp for å sile vekk alt det overflødige vi ikke lenger har behov for når vi beveger oss videre på vår vei. Det har med våre tanker å gjøre, våre følelser og alt det tillærte som påvirker våre handlinger. Men ikke nok med det, for fiskene er knyttet opp i mot vårt trossystem og våre trosoppfatninger, hvilke betyr at det ryddes opp også på det kollektive plan og i menneskeheten. Vi er alle skapt av den Ene. <3

Vel, det er ikke alltid like lett når det røskes opp i oss og vi kjenner det som verst. Den sjelelige hersker i fiskenes tegn er nemlig Pluto, og den kan oppleves som nådeløs og brutal i sine handlinger og når den går til verks. Det er den dog ikke, for uten Pluto ville vi ha fortsatt og bevandret livet uten de store endringene, og hvilke utvikling ville det ha vært i det? Det er vår motstand mot nedbrytelsen som gjør det hele så smertefullt og vanskelig, for Pluto viser oss ting i vår psyke og fra vår minnebank som vi har glemt og fortrengt og som vi helst vil la forbli i sitt mørke, i underbevisstheten. Men i så tilfelle vil vi bare fortsette og forfølges av våre skygger.

Det kan nå være på sin plass og trekke inn jomfruens sjelelige hersker, og det er jo nettopp månen. Månen er knyttet opp i mot vår forhistorie og alt hva vi har med oss i bagasjen. Det er dette Pluto vil rydde opp i, slik at jomfruen kan få starte på sin renselsesprosess. Rydde opp og frigjøre plass til det nye som søker å ta bolig i oss, vår sjelsbevissthet. Ut av mørke og inne i lyset.

Det er tøft og det kan oppleves som vanskelig når vi går gjennom denne renselsesprosessen og det kan nærmest føles som om alt går i oppløsning. Men fortvil ikke, for det gis enorm tilgang til healing nå med så mye jomfru og fiskeinnflytelse som viser seg på himmelveldet. Solen i fiskene står i en tett forbindelse med Chiron, healeren av gamle sår, samt at Merkur som er den personlige hersker i jomfruen og Neptun som er den personlige hersker i fiskene, begge disse står også i fiskenes tegn. Som om ikke dette er nok står den sydlige noden som har med vår karmiske forhistorie å gjøre også plassert i dette tegn, og den nordlige noden som er det vi strekker oss mot for å oppnå, den står i en tett relasjon til jomfruen. Med andre ord er vi nå mottagere av utrolig mye lys, kjærlighet og healing, og jeg sier i ydmykhet TAKK!

Sist men ikke minst, den åndelige hersker av jomfruen er Jupiter, og Jupiter står for retning og mål i livet. Den står plassert i vektens tegn, og vekten er knyttet opp i mot balanse og harmoni samt vår evne til å ta valg. Den viser derfor til et spenningsfelt mellom vår sjel og vår personlighet. Så, når Jupiter står i vektens tegn, handler det om å velge en retning og å skape en balanse mellom vårt sjelelige og personlige liv.
Når Jupiter nå står i vektens tegn, handler det med andre ord om å skape en balanse og harmoni mellom vårt sjelelige og personlige liv, og å velge den retning hvor vi som hele mennesker kan bevege oss videre ad veien. Se det er da jomfruens åndelige hersker vil tre i kraft, for vi er i ferd med å sette oss selv fri. Fri fra våre selvpålagte lenker, symbolisert av materien og mørke.

Livet er fylt av mirakler, og du er et av dem.

Med dette ønsker jeg dere alle en fortsatt god helg, og nyt vårrengjøringen både på det indre og det ytre plan.

KH
Siv Nancy Ingvaldsen
Fullmåne 12.03.17.
Solen i fisk – månen i jomfruen
Healing og renselseBla om til forrige
Hjem      Astrologiens verden     Astrologi og tolkning    Månefaser