Drømmetydning
Drømmetolkning som redskap til selvutvikling


Våre drømmer fungerer som brobygger mellom vårt ubevisste og bevisste sinn, og gjennom sitt symbolspråk forsøker de å fortelle oss om våre livsprosesser og hvilken retninger vi tar i livet. Drømmene har et budskap å fortelle oss, som er av stor betydning for vår videre utvikling og vekst.

Drømmene representerer ulike dimensjoner i oss, hvilke betyr at noen kan være fremtidsorienterte, noen beskriver hva vi fortrenger i oss selv, mens andre igjen forsøker å formidle hvilket potensiale som ligger i oss.

Gjentagende drømmer viser til noe i vårt indre som virkelig prøver å komme til overflaten.

Det er meget interessant å se hvilke effekt drømmearbeide har for drømmeren når de får en tolkning, og følgelig en forståelse av hva drømmene forsøker å formidle. Jeg gir blant annet en skriftlig tolkning, for det har vist seg å være av betydning for drømmeren, som i ettertid kan se sin egen utvikling.

Dersom dette skulle være av interesse, ta gjerne kontakt med meg.


Pris pr. skriftlig tolkning kr 300,-Hjertets Visdom  v / Siv Nancy Ingvaldsen - Tors vei 21 - 3179 Åsgårdstrand - tlf 900 781 26
Sjelen banker på via våre drømmer

Man kan tenke seg det slik, at for et menneskets høyere bevissthet, kan vår dagsbevissthet virke som en drøm. På samme måte oppleves lavere bevissthetsformer seg som drømmer for vår dagsbevissthet.

Enhver lavere bevissthetstilstand er drømmeaktig sett i forhold til et høyere bevissthetstrinn.

Hjem
Astrologi
Astrologi og drømmer
Månefaser
Drømmekurs