Fullmånemeditasjon
Det finnes tre store åndelige begivenheter og ni mindre. Under de tre store fullmånefester er den telepatiske kontakten mellom alle tre sentre, Menneskeheten, Hierarkiet og Shamballa,  på sitt høyeste. Under disse tre serimoniene vil Planen og den Guddommelige hensikt kunne manifesteres via de som har telepatisk evner.


Under de øvrige ni måneder arbeider menneskeheten med å utvikle kvaliteter og egenskaper som er nødvendige for at planen skal kunne realiseres. Det gjelder enkeltindividets plan i nåværende inkarnasjon såvel som planen sett i forhold i en større sammenheng.

Som i mikrokosmos så også i makrokosmos.Påskefesten - Værens tegn

Under fullmånen i værens tegn påkaller vi Hierarkiet, vår planets hjertesenter. Når vi feirer dette senteret bygger vi en bro til Hierarkiet, hvorigjennom kjærligheten kan strømme.

Tankens plan trer frem under fullmånen i Værens tegn. Væren står for igangsetteren, pioneren, nye ideers fødested. Så og forstå vil vi under denne meditasjonen kunne få innsikt i planen for vår nåværende inkarnasjon.
Wesakfesten - Tyrens tegn

Under denne festen forsterkes forbindelsen mellom Hierarkiet og Shamballa. Det er kun de 3 innviede som kan motta inspirasjon fra dette åndelige senter, vår planets hodesenter. Med 3 innvielse forstår vi mennesker som har nådd en større grad av åndelig utvikling.

Under denne feiringen vil vi kunne få innsikt i hele vårt potensial og hva vi tidligere har arbeidet med.Menneskehetens fest - Tvillingens tegn

Under denne serimonien rettes fokuset mot menneskeheten, og som under påskefesten står Kristusbevisstheten i sentrum. Kristus som representant for menneskeheten. Under denne festen bygges det bro mellom menneskeheten og Hierarkiet, og med den forsterkes vår  Anthakaranakanal - livstråd.

Under fullmånen i tvillingens tegn handler det om å skape en balanse mellom de to lyssøyler, vår personlighet og vår sjel. 

De tre viktigste fullmåner
Det er stadig flere mennesker som mediterer under fullmåne, og for det sensitive mennesket vil påvirkningen fra fullmånen bli ekstra sterk. Når vi mediterer under denne begivenhet bygges det bro inn til den indre verden, til det vi kaller Hierarkiet. Under dette samarbeidet vil vi kunne motta inspirasjon som kan gi oss en større forståelse av egen utvikling og vekst som i det store og det hele vil gange fellesskapet ig helheten.

Under meditasjonen mediterer vi på ulike "nøkkelsetninger" for hvert av stjernetegnene i astrologien, og disse setningene beskriver temaer det enkelte tegn står for. Innenfor hvert tegn er det kvaliteter som søkes å komme til uttrykk og som den mediterende har mulighet til å integrere i seg selv.

Fullmånemeditasjon er en meditativ tjeneste som sies å ha kommet som en nyere tids verdensseremoni. De to - tre  døgnene før fullmåne er en ideell tid dersom vi ønsker å opprette kontakt med vår åndelige veileder. Under selve fullmånen vil vi under meditasjon kunne få innsikt i vår Guddommelige plan. Denne innsikten vil strømme gjennom oss og integreres  to - i tre døgn etter fullmånen. Det hele har sin hensikt i å øke forståelsen av veien for det enkelte menneske og menneskeheten som helhet.
Regresjon


Hjem
Healingsterapi
Healing
Lystjeneste
Aktiviteter
Om meg
Linker
Priser
Bilder
Kontakt meg
Hjertets Visdom - Siv Nancy Ingvaldsen - 900 781 26