Healing

Hva er healing

Healing betyr å gjøre hel. Under healingen åpner vi opp for den indre verden slik at vi kan bli brukt som kanal hvor det healende lys og den universelle kjærlighet kan få strømme fritt gjennom oss og til klienten. Det vites ikke på forhånd hvor mye hjelp der vil komme til, for det er det ikke opp til healeren å bestemme. Det finnes imidlertid en rekke ulike healingsmetoder å velge mellom, som har som formål å bringe mennesket til en dypere forståelse av hvem det er dypest sett.
Hjertehealing

En hjertehealing forgår ved at det heales fra hjerte til hjerte. Etter at du har blitt ledet inn i en avslappende tilstand, åpner vi opp våre hjerter for den favnende healende kjærlighet. Via hjertet kanaliseres kjærlighetsenergier fra det Buddhiske plan samtidig som det skapes en gral fra mitt hjerte som omslutter deg og dine energilegemer.

Healingen jobber på flere plan. Den kan virke lindrende på våre dypere hjertetraumer som har sin årsak fra tidligere hendelser i barndommen eller fra tidligere liv, og som fører til av vi blir hengende fast der vi er nå. Den kan også virke lindrende når våre tanker går i selvsving slik at vi mister fokus, samt at den kan hjelpe med å lindre fysiske smerter.

Under healingen gjør jeg bruk av en avslappende healende bakgrunnsmusikk.

Ved enhver healing foregår det en forløsning på det plan klienten selv er rede for.

Hjertets Visdom v / Siv Nancy Ingvaldsen - Tors vei 21 - 3179 Åsgårdstrand - Tlf 900 781 26
Reikihealing

Ordet Reiki betyr universell livsenergi, og betegner den livskraft og energi som strømmer gjennom alle levende vesener.

Behandling med Reikihealing foregår lokalt på stedet under en behagelig atmosfære, eller som en fjernhealing. Behandlingen starter med en kort samtale. På stede får du en guidet avspenning mens det spilles en avslapplappende musikk i bakgrunnen. Som grunnlag i denne healingen ligger Reikisystemet, slik at det sikres at alle områder blir ivaretatt. Med dette vil det vil si at healeren legger hendene på ulike deler av kroppen og arbeider systematisk, før chakraene avbalanseres.

Reikihealing er en behandling som passer for klienter som sliter med fysiske symptomer og ved uro og stress. Reiki jobber på alle plan, fysisk/eterisk, følelsesmessig, mentalt og spirituelt.
Fjernhealing

Da det ikke eksisterer noe tid og rom i den indre verden, vil avstand ikke ha noen betydning for virkningen av en healing. En fjernhealing kan oppleves like sterk og virkningsfull som enhver annen healing, og det gis healing på det plan og i de områder som klienten er rede til å få healet opp.

Før behandlingen har vi en samtale hvor vi bli enige om tid. Under selve healingen blir du anbefalt å legge deg ned og gjøre det mest mulig behagelig for deg selv, slik at du kan slappe mest mulig av mens healingen pågår.
Avalonhealing

Avalonhealing er en feminin healingenergi. Den er livgivende, rensende, oppbyggende og favnende. Her guides du først gjennom en avspenning av kroppen, hvorpå du senere under healingen er mer aktivt med ved hjelp av visualisering og affirmasjon.
Chakraballansering

Våre chakraer er forbindelsen mellom vårt fysiske legeme og vår  psyke via vårt eteriske legeme. Ved å rense opp i våre chakraer vil det bli en større sirkulasjon i disse, og dette vil påvirke og vitalisere kroppen vår.

Behandlingen foregår i stillhet og under bruk av behagelig musikk.