Healingsterapi / Åndelig terapi


Healingsterapi, også kalt åndelig terapi, er en terapiform som tar sikte på å hjelpe menneske med å åpne opp hjerte for gamle traumelag, og hvor vi ved hjelp av den universelle kjærlighet vil kunne få forløst gamle traumer som sorg, frykt, sinne, skam, skyld, selvforakt etc. Videre gis det hjelp til å gi slipp på gamle tankemønstre som gjør at en henger fast og ikke kommer videre i livet. Dette arbeidet foregår i et tett samarbeide med den indre lysverden hvor jeg stiller meg til rådighet som kanal for lyset.

Denne terapiformen tilpasses hver enkelt klient, da det innenfor healingsterapien finnes en rekke muligheter, men det skal sies at denne terapiformen er spesielt egnet for den som ønsker å utvikle seg åndelig.

Healingsterapien kan være forløsende, den kan gi noen erkjennelser og en dypere forståelse, samt at den kan være healende - helliggjørende. På hvilken plan det gis mest hjelp, vites ikke på forhånd.


Forløsende terapi
Tar utgangspunkt i følelser som sorg, ensomhet, lengsel, tunghet, oppgitthet, angst etc. Her gis det mulighet til å gå inn i følelsene for så å få dem forløst, healet og forvandlet.        


Gjennopplevelsesterapi
Her tar vi utgangspunkt i en konkret hendelse som det arbeides med. Formålet med denne terapien er å gå tilbake å
gjenoppleve slik at vi eventuelt kan få forløst og forvandlet tyngre følelser knyttet til en bestemt opplevelse. Dette er en regresjonsterapi hvor vi knyttes opp i mot en elller
flere tidligere hendelser fra dette livet eller fra tidligere liv.


Erkjennelsesterapi
En erkjennelse oppstår ofte som følge av de foregående terapiene, og her vil man kunne oppnå en forståelse
og noen inspirasjoner som kan være til hjelp videre i livet.


Helliggjørelsesterapi
Denne terapien benyttes ofte i slutten av healingsterapien, og formålet er å skape en vibrasjon av kjærlig lys og varme i kropp og legeme.
Den kan være med på å bidra til at blokkeringer, fysiske problemer og mentale fokuseringer kan avbalanseres og løsesopp.


Identitetsterapi
Her gis det mulighet til å kunne få oppleve din dypere identitet, samt at vi kan få en forståelse av vår livsoppgave.


Chakratransformasjon
Her arbeider vi med å integrere lyset i alle chakraene, slik at det kan skapes et fritt flyt av energi mellom disse.
                                

Foruten disse terapiformene finnes det en rekke
andre muligheter innenfor healingsterapien.
Healingsterapi
Hjertets Visdom v / Siv Nancy Ingvaldsen - Tors vei 21 - 3179 Åsgårdstrand - tlf 900 781 26