Lyssirkel / JordhealingstjenesteFøler du at du har et sterkt ønske om å bidra til å tjene jorden og føler du at du har lyst til å stille deg til rådighet som lysarbeider, er du hjertelig velkommen til Lystjeneste. Under dette arbeidet åpner vi opp våre hjerter slik at lyset kan få strømme fritt via oss. Vi er da med på gradvis å forvandle jorden og dens vibrasjon. En forvandling som vil lette våre slør mellom den fysiske verden og lysverdenen, slik at lysvesener lettere vil kunne arbeide gjennom oss.Førstkommende lyssirkel:

Etter ønske

Program høsten 2018

Hva er lystjeneste?

Dersom du ønsker mer info om hva lystjeneste er, kan du gå inn på Den Gyldne Cirkel  i Danmark.