Månefaser
Nymåne 2018

17 januar        
15 februar       
17 mars          
16 april          
15 mai            
13 juni          
13 juli            
11 august        
09 september  
09 oktober      
07 november    
07 desember   

03:17
22:04
14:11
03:57
13:48
20:00
04:48
11:57
20:01
05:47
17:02
08:20


Dato oversikt 2018
Fullmåner 2018

02 januar
31 januar       
02 mars      
31 mars          
30 april                    
29 mai            
28 juni           
27 juli           
26 august       
25 september 
24 oktober 
23 november   
22 desember
03:23
14:27
01:52
14:36
04:58
16:20
06:51
22:19
13:56
04:51
18:45
06:39
18:48

Hjem
Astrologi
Astrologi og drømmer
Månen er i stadig bevegelse. Den bruker bare 2 og et halvt døgn på å bevege seg gjennom et av zodiakens 12 stjernetegn, hvilke betyr at den i løpet av en måned har  passert alle tegnene i det astrologiske kartet.

Månens posisjoner inndeles i ulike faser, og disse fasene påvirker menneskenes sinnsstemninger og det rytmiske livet på jorden. I løpet av 29 1/2 døgn går den fra å være mørk måne / nymåne til tiltagende nymåne og fullmåne, for så å avta og tilbake til mørk måne / nymåne igjen.
Mørk måne / Nymåne

Ved nymåne står månen i konjunksjon med solen, ved siden av solen sett fra jorden. I realiteten står jorden, månen og solen på nesten rett linje med månen i midten. Månen blir mer og mer synbar etter som den beveger seg forbi solen. Vi kaller dette for en tiltagende måne.
Tiltagende ny måne / voksende måne

Månen har startet en ny syklus, og den voksende månen blir mer og mer fremtredende på himmelen frem mot fullmåne. Dette er en tid for vekst og økende energi, med igangsetting av nye prosjekter og ideer. Kreativiteten, skapergleden og produktiviteten når ofte sitt høydepunkt og kulminerer ved fullmåne. I naturriket, plante og dyreriket er dette en periode for vekst.
Fullmåne

Månen viser seg frem som en strålende hvit og rund planet. Den står nå i opposisjon til solen, på motsatt side i en rett linje, men denne gangen med Jorden i midten.

Dette er tiden for fruktbarhet da månekreftene er på sitt sterkeste. Det vi har foretatt oss gjennom perioden kan nå fullbyrdes og avsluttes. Det er en fin tid for egenpleie, pleie av kjærligheten og de familiære og nære ting.

For enkelte mennesker kan emosjonene ta overhånd på en litt negativ måte under denne månefasen. Det viser seg ved at det foregår mer kriminalitet og voldshandlinger når månen står på sitt høyeste. Mange sliter med dårlig nattesøvn og kan føle en udefinerbar uro.

Men fullmånen gir også muligheter for åndelig vekst, da vi under denne perioden er mer sensitiv for den indre verden. Følgelig er vi mer mottagelig for inspirasjon som vi kan dra nytte av med tanke på egen utvikling og vekst.
Avtagende måne

Ved avtagende måne vil vi kunne merke oss at vår energi vendes innover. Vi er ikke like hengivne, mottagelige og engasjerte. Dette er en tid for refleksjon og ettertanke. Når vi blir introverte har vi behov for å la ting synke innover oss, og det er en tid for å gi avkall på og gi slipp på det vi som ikke lenger tjener oss. Vi legger dødt det som hører fortiden til.

Vår nye innsikt skal integreres ved avtagende måne. Det er en tid for helbred og selvransakelse, og hvor mange velger å gå i behandling og i terapi.

Månen vender tilbake til sitt utgangspunkt, mørk måne, med behov for hvile, avspenning og indre ro.
Månen påvirker oss med dens energier, og med dens raske og kontinuerlige bevegelser blir vi stadig påvirket av dens skiftende impulser.

Hvordan vi påvirkes av energiene avhenger av vår egen plassering av månen i vårt astrologiske kart og hvilke stjernetegn månen befinner seg i.
Hjertets Visdom - Siv Nancy Ingvaldsen - tlf 900 781 26