Regresjon
Regresjon

Regresjonsterapi er en terapiform hvor du føres tilbake til tidligere hendelser i nåværende liv eller tilbake til tidligere liv. Formålet med regresjon er å få forløst eventuelle problemstillinger som gjør at du holder fast og ikke kommer videre i livet.

Regresjon jobber på tre plan. Det er en bevisstgjørende, forløsende og healende terapi. Hvor mye hjelp som kommer til under regresjonen er ikke opp til meg, men avhenger av motivet for og hva klienten selv er rede til å ta i mot. Jeg er bare et redskap, som stiller meg til rådighet med min tilstedeværelse og hvor jeg guider deg gjennom din reise i ditt indre landskap og ditt ubevisste sinn.

Hjertets Visdom v / Siv Nancy Ingvaldsen - Tors vei 21 - 3179 - Åsgårdstrand - Tlf 900 781 26
Regresjon - nåværende liv

Denne metoden brukes med tanke på å forløse å bearbeide hendelser fra nåværende liv. Du føres først gjennom en dyp avspenning, hvor etter du blir guidet gjennom en reise i din fortid.
Benyttes ved behov for å healing av det indre barn.

I noen tilfeller, der en ser at det er formålsrettet, vil du videre guides til ditt fremtidige jeg, for om mulig å finne løsninger som kan bidra til en større innsikt som kan hjelpe deg å ta de rette valg i forhold til de valgsituasjoner du står i nå i dag. 
Pris: kr 1200,-
Varighet: 90 - 120 min.
Førstegangs samtale kr 300,-
Regresjon med chakrahealing

Du føres først gjennom en dyp avspenning før du guides tilbake til tidligere liv.
Ved reisens slutt føres du inn i lysverden hvor du mottar healing av dine chakraer og ditt chakrasystem.
Regresjon - sjelereiser

Etter å ha blitt ført gjennom en dyp avspenning av kroppen, blir du guidet inn til den indre lysverden. Her kan du komme i kontakt med og få svar på hvilke sjelegruppe du tilhører, hvilken rolle du har i den indre verden. Videre vil du kunne komme i kontakt med din åndelige veileder, skytsengler og hjelpere.


Grupperegresjon

Regresjon kan også foregå i en større gruppe. Dersom det skulle være ønskelig å arrangere noe slikt i en eller annen sammenheng, så er det er bare å ta kontakt. Innenfor en rimelig avstand, vil jeg kunne være bevegelig til å holde ulike gruppeaktiviteter.

Grupperegresjoner kan holdes og arrangeres på din hjemmeadresse. om ønskelig. Ta kontakt for nærmere avtale.