Temakvelder
Temakveldene vil bestå av 8 selvutviklende kvelder

Hjertets Visdom v / Siv Nancy Ingvaldsen - Tors vei 21 - 3179 Åsgårdstrand  - tlf. 900 781 26
Temakveld 1 - 29.08.18

Over 8 kvelder vil vi ha ulike temakvelder etterfulgt av øvelser som vil være selvutviklende og hjerteåpnende samtidig som det vil gjøre at du kommer i en dypere kontakt og samklang med den du dypest sett er. Temaene bygger oppunder hverandre, og samlet gir de en større bevissthet om oss selv og det helhetlige.

Pris pr. kveld kr 350,-. Ønsker du å delta på alle kveldene betaler du en samlet pris på kr 2450,-, som forskuddsbetales.
Temakveld 2 - 12.09.18

Temakveld 3 - 26.09.18
Temakveld 4 - 10.10.18Temakveld 5 - 31.10.18


Temakveld 7 - 28.11.18

Temakveld 6 - 14.11.18

Temakveld 8 - 05.12.18