Terapi og selvutvikling
Det finnes mange måter å drive selvutvikling på, men felles innen for den åndelige forståelsen er at vi søker å utvikle vår bevissthet til høyere åndelige energier slik at vi kan komme i kontakt med den vi dypest sett er og hva som er vår hensikt med vår nåværende inkarnasjon og utvikling sett i forhold til den store helhetlige sammenhengen.

Våre tanker og følelser har sterk innvirkning på vår helbred. Gjennom endringer av vårt negative tanke -og følelsesmønster og ved bruk av positive affirmasjoner, vil vi kunne arbeide oss frem mot helbredelse.

Selvutvikling handler om å utvikle oss selv, og finne tilbake til vårt dypere potensial.

Det er når vi frir oss fra livets lenker vi virkelig kan stråle og komme ut med den vi i sannhet her.
Hjertets Visdom v / Siv Nancy Ingvaldsen - Tors vei 21 - 3179 Åsgårdstrand  - tlf. 900 781 26
Når har vi behov for terapi og healing?

Når vi kommer dit hen i livet hvor vi kjenner håpløsheten og meningsløsheten.  Det oppstår en søken etter svar på meningen med livet. Kanskje vi merker oss en udefinerbar lengsel og en følelse av sorg. Det kan vare vi opplever depresjon og angst. Under slike tilstander hvor vi sitter fast og ikke kommer videre kan terapi og healing være til hjelp for å få løst opp i gamle handlingsmønstre og blokkeringer.